Historia chóru

Początki Żeńskiego Chóru Kameralnego ADVENTUS sięgają roku 2012. Jego kolebką był zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przy siedzibie Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej. Inspiracją do założenia chóru stał się występ piątki bardzo młodych utalentowanych dziewczyn, z których trzy są do dnia dzisiejszego aktywnymi jego członkiniami (fotografia z prawej strony, u góry).
Rok 2012 w całości poświęcony był próbom i uczeniu się repertuaru, a gotowymi pieśniami chór służył podczas nabożeństw w Podkowie Leśnej.
Pierwszy poważniejszy występ chóru - wówczas jeszcze bez nazwy - miał miejsce 27 kwietnia 2013 roku w Warszawie z okazji obchodów Dnia Biblii. 
1 czerwca 2013 roku zespół wystąpił na XXI Zjeździe Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, który odbył się w Kościele Ewangelicko-Reformowanym przy Alei Solidarności w Warszawie (fotografia z prawej strony, u dołu) . Jak widać był to wtedy chór mieszany.

Na fotografii poniżej pierwszy, żeński skład chóru.