Mariusz Gebel - dyrygent chóru

Ukończył dwa wydziały Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznegow Warszawie: wokalno-aktorski w klasie prof. Jerzego Artysza oraz dyrygentury chóralnej w klasie prof. Ryszarda Zimaka. Był członkiem zespołów muzyki dawnej: Ars Antiqua, Ars Nova, Il Canto, Bornus Consort. Śpiewał również w polskim zespole Advent Singers, w którego repertuarze znajdowały się różne gatunki muzyki religijnej.

Brał udział w nagraniu kilku płyt, w tym płyty z psalmami Mikołaja Gomółki wyróżnionej prestiżową nagrodą muzyczną Fryderyka. Jako solista koncertował w Polsce i wielu krajach europejskich. Jest pasjonatem wielogłosowej muzyki wokalnej dawnej i współczesnej. 
Od 2012 roku prowadzi Żeński Chór Kameralny ADVENTUS, którego siedziba znajduje się przy Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej.